Parels van Drenthe - Drentse ArchitectuurPrijs 2016

Parels van Drenthe

Onder dit thema wil ArchitectuurPunt Drenthe iedereen oproepen om uitmuntende, geslaagde projecten in Drenthe die na 11 mei 2014 zijn gerealiseerd onder de aandacht te brengen en te nomineren voor de Drentse Architectuurprijs 2016.

De Drentse ArchitectuurPrijs 2016 wordt uitgereikt aan de ontwerper(s) van het beste project dat in deze periode in Drenthe gerealiseerd is. Het project moet een positieve bijdrage hebben geleverd aan het verbeteren van de omgeving en voldoen aan de vooraf vastgestelde criteria. Bij voorkeur is sprake geweest van een inspirerende samenwerking tussen de ontwerper/architect en de opdrachtgever. De prijs zal voor nieuwe opdrachtgevers als voorbeeld dienen hoe het eigen gebouw en de ontwerpende discipline bij kan dragen aan de kwaliteit van de (leef)omgeving.

De prijsvraag is een voortzetting van de Drentse Architectuurprijs 2014. Doel is om een groter publiek in Drenthe bewust te maken van het belang van de ontwerpende discipline en architectuur en ruimtelijke kwaliteit voor de leefomgeving.
          De organisatie wil met de prijs de projecten belonen en onder de aandacht brengen die een positieve bijdrage hebben geleverd aan de omgeving en hoopt daarmee te bereiken dat de geselecteerde projecten als voorbeeld voor kwaliteit gaan fungeren. De vakjuryprijs en de publieksprijs worden daarbij als even belangrijk gezien.

De Drentse Architectuurprijs 2016 (DAP16) wordt ontwikkeld en georganiseerd door ArchitectuurPunt Drenthe.

Werkwijze
Voor de selectie van projecten wordt een oproep gedaan aan het brede publiek, opdrachtgevers, architecten, ontwerpers en gemeenten om één of meerdere projecten aan te melden die voldoen aan genoemde criteria. Een deskundige jury zal op basis van de aanmeldingen een selectie maken van genomineerden die vervolgens zullen worden gepubliceerd. Aan de publicatie is een enquête gekoppeld om het publiek de mogelijkheid te bieden een favoriet project te kiezen.

Prijs
De vakjuryprijs en de publieksprijs worden bekend gemaakt op 18 juni 2016, de dag voor de landelijke Dag van de Architectuur. De winnaar(s) ontvangen een kunstwerk van een Drentse kunstenaar, een wisseltrofee. De waarde van de prijs is mede gelegen in de publiciteit die er aan zal worden gegeven. Tijdens de prijsuitreiking zal een tentoonstelling worden geopend van de genomineerde projecten die in de periode na de Dag van de Architectuur verschillende locaties zal aandoen.

Jury
De jury is onafhankelijk en beoordeelt de voorstellen/plannen op originaliteit en creativiteit, vakmanschap en de rol van de ontwerper. Zij zal bestaan uit 3 leden met verschillende achtergronden die gezamenlijk het vakgebied vertegenwoordigen.

Beoordelingscriteria
De jury beoordeelt de inzendingen binnen de gestelde formele inzendingscriteria van de prijsvraag Parels van Drenthe en zal in het bijzonder letten op:
          Maatwerk
          Relatie met en meerwaarde voor de omgeving
          Bijzondere vormgeving
          Innovatie en originaliteit
          Aandacht voor materiaalgebruik, afwerking en detaillering
          De rol van de ontwerper/ architect, stedenbouwkundige of landschapsarchitect in het proces en de samenwerking met de opdrachtgever

Inschrijven (16 april t/m 22 mei 2016)

De inschrijving is gesloten!


Download hier het inschrijfformulier en het wedstrijdreglement.

De website www.architectuurpuntdrenthe.nl/drentse-architectuurprijs (www.drentsearchitectuurprijs.nl) zal de komende periode worden gevuld met materiaal aangaande de prijsvraag.